Odpowiedz na pytania o strategicznym znaczeniu dla produkcji.

Dowiedz się, jak wprowadzane na produkcji zmiany wpłyną na plan produkcji jutro, za tydzień, czy nawet za kilka miesięcy. Z LogABS będzie Ci łatwo to przewidzieć.

Czy plan produkcji zostanie zrealizowany?

 • Jeśli zmienimy sekwencję produkcji?
 • Jeśli zmienimy sekwencję przezbrojeń?
 • Jeśli dodamy zlecenie?

Gdzie w procesie produkcji występują straty?

 • Czy dostawy części na linię produkcyjna zakłócają rytm produkcji?
 • Gdzie powstają zatrzymania w realizacji planu produkcji?
 • Czy wykorzystanie maszyn jest właściwe?
 • Czy zdarzają się mikroprzestoje?

Czy realizujemy pracę w takcie? Jeżeli nie to dlaczego?

Czy przekraczamy normy ergonomiczne?

 • Związane z przenoszonym ciężarem
 • Związane z pokonywaną odległością

Jakie konsekwencje powoduje zmiana sposobu dostawy np. z wózków widłowych na milkrun lub wprowadzenie AGV/AMR?

Chcesz wiedzieć, jak korzystać z LogABS w Twoich projektach?

Wreszcie widzisz, co nie działa w Twojej fabryce!

LogABS został skonstruowany do modelowania całych fabryk z uwzględnieniem modelowania linii, gniazd i stanowisk produkcyjnych. Wszystkie niezbędne do tego procesu elementy są wbudowane do LogABS i stanowią jego integralną część.

Z LogABS przygotujesz m.in.

 • PFEP – Plan Dla Każdej Części
 • VA – Analiza Wartości Dodanej
 • Diagramy Yamazumi