Tworzenie cyfrowych bliźniaków fabryk 

Przyszłość produkcji i zarządzania procesami w przemyśle.

Cyfrowy bliźniak fabryki (ng. Digital Twin) to wirtualna reprezentacja fabryki, wraz z jej elementami, cechami i funkcjonalnościami, których poziom odwzorowania (1:1) umożliwia symulację i ocenę alternatywnych scenariuszy przyszłości, bez straty jakościowej symulowanych procesów w porównaniu z procesami rzeczywistymi, w zakresie kluczowych dla decydenta parametrów.  

W fabrykach cyfrowy bliźniak może być wykorzystany w następujący sposób:

Strukturyzacja fabryki

Odzwierciedlenie rzeczywistej fabryki w zakresie relacji logicznych, przestrzennych, wprowadzenie jednolitej adresacji, umożliwiającej późniejszą optymalizację.

Strukturyzacja Procesów

Wykorzystanie standaryzacji pracy, rozdzielenie poziomu wykonawczego od decyzyjnego, umożliwienie optymalizacji procesów i wykorzystania zasobów.

Wykonywanie analiz głównych

Badanie stopnia realizacji planu produkcji, analiza OEE, Lead Time, WIP, dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Analizy wspomagające i ergonomiczne

Znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki maksymalny plan produkcji jest możliwy do wykonania przy istniejących zasobach lub jak wykonać zdefiniowany plan przy minimalizacji zasobów.

Wykorzystanie symulacji 3D

Ocena alternatywnych scenariuszy przyszłości, szukanie odpowiedzi na pytania “What-If” (pol. “Co jeśli”).

Chcesz wiedzieć, jak wykorzystać korzyści z Digital Twin w Twojej fabryce?

Jak budujemy cyfrowe bliźniaki z LogABS?

Dzięki połączeniu koncepcji Digital Twin ze znajomością narzędzi i metod Lean Manufacturing, opracowaliśmy proces budowy modeli całych fabryk.

Definiujemy linie, gniazda i stanowiska produkcyjne na bazie PFEP

Definiujemy marszruty i operacje z czasem

Tworzymy logikę sterowania cyklami

Przygotowujemy scenariusz planu produkcji

Wykonujemy eksperyment

Analizujemy rezultaty

Współpracujemy z najlepszymi

„LogABS pasuje do wizji, którą mieliśmy, kiedy zaczynaliśmy FlexSim – mieliśmy nadzieję, że silnik FlexSim będzie używany przez niezależne organizacje do tworzenia niszowych produktów symulacyjnych i modeli dla aplikacji i branż, których nie mogliśmy odpowiednio obsłużyć lub których nie znaliśmy.

Naszym oczekiwaniem było (i nadal jest), że symulator branżowy powinien być lepszy dla użytkownika końcowego, ponieważ został stworzony specjalnie dla niego.

Takie podejście w naturalny sposób rozszerzyłoby rynek symulacji, udostępniając ją ludziom, którzy inaczej by z niej nie skorzystali. Tę lukę wypełniają właśnie partnerzy FlexSim.”

Roger Hullinger

CEO, FlexSim Software Products, Inc. Aug 20, 2019

Chcesz zobaczyć, jak LogABS sprawdzi się w Twojej fabryce i Twoim zespole?